Navigácia

Obsah

 

Oznamujeme občanom, že od 01.01.2021 je spoločným stavebným úradom Obec Badín.

Stavebný úrad:  Mgr. Štefan Poništiak 0911 597 928, e-mail: ou@malachov.sk

Na základe aktuálneho stavu v šírení nákazy prijal Krízový štáb SR dňa 11.10.2020 sprísnené opatrenia proti šíreniu pandémie, s účinnosťou od 15.10.2020.
Na základe uvedeného stavebný úrad Obce Malachov
ruší do odvolania Klientské dni na OcÚ v Malachove.
V prípade potreby môžu občania obce Malachov kontaktovať stavebný úrad nasledovne:
e-mail:    ou@malachov.sk

telefónny kontakt: 0911 597 928

 

Oznam - Stavebný úrad.pdf (185.79 kB)

Správy

prvá
z 7
posledná

Zberný dvor zatvorený od 01.11.2020 do 31.03.2021

Vážení občania,

zberný dvor je od 01.11.2020 do 31.03.2021 zatvorený.

celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
Veľkoobjemový kontajner na odpad zo záhrad 1

Veľkoobjemový kontajner na odpad zo záhrad

Vážení občania,
veľkoobjemový kontajner na odpad zo záhrad je od dnes 2.11.2020 ( do naplnenia kontajnera) pristavený na začiatku Malachova.
Kontajner je určený výlučne na ODPAD ZO ZÁHRAD !!!!!! celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

POZOR ZMENA odporúčaného časového harmonogramu testovania podľa priezviska

Odporúčaný časový harmonogram testovania podľa priezviska vzhľadom na nové nariadenia a zmeny zaslané MO:
A, B, C, D - 07:00 - 09:30
E, F, G, H, CH, I, J - 09:30 - 11:00
K - 12:00 - 14:00
L, M, N, O - 14:00 - 16:00
P, Q, R, S - 17:00 - 20:00
T, U, V, X, Y, Z - 20:00 - 21:30
celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Obecná knižnica zatvorená od 29.10.2020 až do odvolania

Obecný úrad Malachov oznamujem že z dôvodu zákazu vychádzania je Obecná knižnica zatvorená od 29.10.2020 až do odvolania.
Ďakujeme celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Zrušenie stránkových hodín od 28.10.2020 až do odvolania

Obecný úrad Malachov oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania sú stránkové hodiny zrušené od 28.10.2020 až do odvolania. Zamestnanci OÚ však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách. Občania môžu OÚ kontaktovať výlučne telefonicky na telefónnom čísle 048/410 40 30 alebo mailom na ou@malachov.sk.

Za porozumenie ďakujeme
celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Odporúčaný časový harmonogram testovania podľa priezviska

A, B, C, D - 07:00 - 10:00
E, F, G, H, CH, I, J - 10:00 - 12:00
K - 13:00- 15:30
L, M, N, O - 15:30 - 17:00
P, Q, R, S - 17:30 - 20:00
T, U, V, Z - 20:00 - 21:30 celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
Som zodpovedný

Prvé celplošné testovanie sa uskutoční v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 (sobota a nedeľa) v areáli Viliama Lustiga na ihrisku

Celoplošné testovanie sa uskutoční v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 (sobota a nedeľa) v exteriéri, v športovom areáli Viliama Lustiga na ihrisku, Bučinová 5, Malachov, v čase od 07:00 do 12:00 a od 13:00 do 21:30.
celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za štyri mesiace.

Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za štyri mesiace. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Zatvorené zákaznícke centrá StVPS a.s. od 22.10.2020 do odvolania

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime
od 22.10.2020 do odvolania.
celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Uloženie poštovej zásielky - Dzúrik Z.

Obecný úrad Malachov - ohlasovňa pobytu, oznamuje uloženie poštovej zásielky na obecnom úrade v Malachove pre Zdenko Dzúrik, Malachov. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na pozíciu ekonóm - účtovník pre obec Malachov

Obec Malachov v súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade Malachov, na pozíciu Ekonóm-účtovník, administratívny pracovník.
celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Predĺženie lehoty na podanie pripomienky k ÚPN obce Malachov do 19.11.2020

Predĺženie lehoty na podanie pripomienky k ÚPN obce Malachov do 19.11.2020. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia platné od 15.10.2020 celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Regionálna veterinárna a potravinová správa BB

Registrácia chovov - ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam - Stavebný úrad

Na základe aktuálneho stavu v šírení nákazy prijal Krízový štáb SR dňa 11.10.2020 sprísnené opatrenia proti šíreniu pandémie, s účinnosťou od 15.10.2020.
Na základe uvedeného stavebný úrad Obce Malachov
ruší do odvolania Klientské dni na OcÚ v Malachove.
V prípade potreby môžu občania obce Malachov kontaktovať stavebný úrad nasledovne:
e-mail: stavebnyurad.malachov@gmail.com
tel.: 0917 229 242 (len v pracovnom čase)
celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na XV. mimoriadne zasadnutie OZ dňa 14.10.2020 o 16:00 hod. v zasadačke OÚ

Pozvánka na XV. mimoriadne zasadnutie OZ dňa 14.10.2020 o 16:00 hod. v zasadačke OÚ celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia - COVID-19

Vážení občania,
vzhľadom na vyhlásený núdzový stav v štáte a pozitívne prípady aj u nás v obci na ochorenie koronavírusom COVID-19 Vás dôrazne žiadame, aby ste dodržiavali všetky Usmernenia a Nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. Povinnosťou každého je však najmä:
- nosiť rúška, alebo iné ochranné pomôcky na tvár, ktoré prekryjú ústa aj nos aj v exteriéroch
- dodržiavať odstup od ostatných ľudí aspoň 2 metre
- pravidelne si umývať a dezinfikovať ruky
V prípade, že sa dostanete do karantény, prosím Vás ohláste to na Obecný úrad, aby sme si mohli dohodnúť zabezpečenie potrebných nákupov potravín a liekov.
Buďme zodpovední a vráťme sa k opatreniam spred pol roka a určite to zvládneme aj teraz.
celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Generálny pardon StVPS a.s.

Generálny pardon StVPS a.s.- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.
Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď takéto nelegálne pripojenie odhalí, dodávateľ, vyhlasuje od 14.7.2020 do 30.10.2020 GENERÁLNY PARDON.
celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejné prerokovanie ÚPD sa v plánovanom termíne NEUSKUTOČNÍ!

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Koncept Územnému plánu obce Malachov“ s verejnosťou, ktoré sa malo konať dňa 6. októbra 2020 o 16:00 hod. v sále Kultúrneho domu obce Malachov sa prekladá na iný termín - po zrušení mimoriadnej situácie (núdzového stavu) v SR. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.10.2020. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Dňa 1.10.2020 - COOP Jednota zatvorená z dôvodu INVENTÚRY

Dňa 1.10.2020 bude COOP Jednota zatvorená z dôvodu inventúry.
celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu za prvé tri mesiace sčítania

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu za prvé tri mesiace sčítania celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
Zber papiera

Zber papiera - 23.09.2020 (streda)

Zber papiera - 23.09.2020 (streda) celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
SZZ

Lisovanie a šrotovanie jabĺk

Základná organizácia SZZ Malachov oznamuje, že v priestoroch pri Kultúrnom dome je možné lisovať a šrotovať jablká, prípadne šrotovať obilie. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
odpad zo zahrad

Kontajner na odpad zo záhrad

Vážení občania,
veľkoobjemový kontajner na odpad zo záhrad bude od 18.09.2020 do 21.09.2020 (alebo do naplnenia kontajnera) pristavený na otočke na dolnom konci Malachova.

Kontajner je určený výlučne na ODPAD ZO ZÁHRAD! celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na XIV. zasadnutie OZ dňa 23.09.2020 o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Malachove

Pozvánka na XIV. zasadnutie OZ dňa 23.09.2020 o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Malachove celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Obmedzená cestná premávka na Baníckej ulici č. 87

Dňa 16.09.2020 bude na Baníckej ulici č. 87 v oboch smeroch obmedzená cestná premávka z dôvodu osádzania strechy na novostavbe rodinného domu Petra Klačana.
Stavebník ďakuje za pochopenie. celý text

ostatné | 15. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Dzúrik Zdenko

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Dzúrik Zdenko celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Malachov

Obec Malachov vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Malachov od 1.1.2021. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Dzúrik Zdenko

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Dzúrik Zdenko celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 7
posledná