Európska únia

Navigácia

Obsah

Štatút obce Malachov

Vnútorný predpis obce podrobnejšie upravuje vymedzenie samosprávy, postavenie a právomoc orgánov obce a ich vzťahy, podiel občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, prístup k informáciám.

Štatút obce Malachov - tu ku stiahnutiu .doc, 99 kB