Európska únia

Navigácia

Obsah

Základná škola s materskou školoufoto ZŠ s MŠ Malachov

Adresa:

Banícka 52
974 05 Malachov

Telefón: 048/418 33 40

E-mail: skolamalachov@gmail.comfoto ZŠ s MŠ MalachovZriaďovateľ:

Obec Malachov

Pracovníci:

riaditeľ: Mgr. Katarína Cholvadová
poverená úlohami zástupcu: Dana Benčíková
vedúca zariadenia školského stravovania: Margita Kulfasová

pedagogickí pracovníci základná škola: Anna Ťažká, Mgr. Zuzana Imene, Mgr. Stanislav Cholvád, Mgr. Katarína Cholvádová,  Mgr. Soňa Rubintová, Mgr. Ing. Jozef Mihok
pedagogickí pracovníci materská škola: Dana Benčíková, Mgr. Jana Kašperová, Bc. Mariana Masnicová, Mgr. Tatiana Mikhaleva
nepedagogickí pracovníci: Dáša Kapustová, Zdena Klačanová, Dagmar Hózová, Ján Steinsdorfer


Charakteristika školstva:

Málotriedna škola patrí k najstarším útvarom školstva a predstavuje špecifickú oblasť školského systému. Málotriedky boli akadémiou vidieckeho obyvateľstva. Plnili úlohu vzdelávaciu a kultúrnu.


OZ Malachovská škola

Dňa 4.11.2010 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie nového Občianskeho združenia Malachovská škola.

Zakladajúcimi členmi OZ Malachovská škola sú:
Ľuba Kubišová, Katarína Cholvádová, Zuzana Púpavová, Miriam Galková, Iveta Mikšicová, Mária Sláviková, Martina Ovšáková, Lucia Ferenc Gajdúšková, Jana Kohárová, Zuzana Ličková.

Ciele OZ Malachovská škola:
spolupráca so ZŠ s MŠ s cieľom skvalitniť jej materiálnotechnické vybavenie a spojiť rodičov žiakov a priateľov školy v spoločnom úsilí o zveľadenie školy, podpora spolupráce medzi ZŠ s MŠ  a miestnou samosprávou a ďalšími organizačnými zložkami v obci Malachov a ostatnými občanmi, organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí pre rodičov a detí v Malachove, sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianských združení s podobným zameraním, aktívne získavanie financií na uskutočňovanie vyššie uvedených cieľov.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnil aj starosta obce Ondrej Slivka. Informoval o podpore, ktorú obec poskytuje občianskym združeniam v obci a vyjadril nám aj svoju osobnú podporu.


Webová stránka ZŠ s MŠ Malachov: http://www.zsmsmalachov.sk/foto ZŠ s MŠ Malachov

 

  • Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2016 - tu ku stiahnutiu .pdf, 209,79 kB
  • Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Malachov - tu ku stiahnutiu .pdf, 5,13 MB
  • Malachovská škola 150 rokov (Malachovské noviny ročník 2. č. 1/2008) - tu ku stiahnutiu .doc, 109,5 kB