Európska únia

Navigácia

Obsah

Kompetencie obce

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov

Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov - tu ku stiahnutiu .pdf, 217,38 kB