Európska únia

Navigácia

Obsah

História

O najstaršom osídlení v okolí obce svedčia niektoré názvy Veľký a Malý Hrádok-Hradisko z mladšej doby kamenej, čo dokumetuje nález dvoch mlatov z červkastého karcovitého kameňa a štyri vyleštené vajcovité kamene, ktoré sú uložené v národnom múzeu v Martine. 
Z mladších dôb nie sú zachované historické pamiatky.
Po založení Banskej Bystrice r.1255 uhorským kráľom Belom IV. počas nemeckej kolonizácie boli povolaní do banských oblastí nemeckí obyvatelia, ktorí boli zakladatelia banskej osady v r.1422 "Maleho" v r.1446 pod názvom "Malacho" a v r.1467 "Malachow". Toto osídlenie dokazujú aj priezviská: napr. Play, Rozemberger, Steinsdorfer, Mayer. Ťažba bola zameraná na striebro, železo a ortuť.
Obec bola viackrát prepadnutá Turkami. V roku 1599 z 21. na 22. októbra vypálili obec i široké okolie.
Začiatkom 20.storočia splynula s Malachovom obec Dolné Pršany nachádzujúca sa na pravom brehu potoka. Pripomínajú to dva cintoríny na protiľahlých svahoch údolia.
Kostol v obci nebol nikdy postavený.
Významnou pamiatkou v obci je evanjelická a.v. ľudová škola, ktorú založil v r.1858 Andrej Braxatoris Sládkovič.
Prvá a druhá svetová vojna zasiahla do životov občanov, čoho dôkazom je postavený pomník osemnástim padlým obetiam 1.svetovej vojny a pamätná tabula na kultúrnom dome obetiam 2.svetovej vojny, ktorá skončila v obci oslobodením 25.03.1945. Za slobodu v chotári obce položilo svoje životy 11 vojakov červenej armády a 23 vojakov rumunskej armády.