Európska únia

Navigácia

Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb obce Malachov 2018 - 2022

Zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. Výsledkom komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu:

  • Aké sociálne služby treba vytvoriť?
  • Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?
  • Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych  
    služieb?

Komunitný plán sociálnych služieb obce Malachov 2018 - 2022 - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,08 MB

Komunitný plán sociálnych služieb obce Malachov 2022-2023  - KPSS - Malachov 2022-2023.pdf (1.34 MB)