Európska únia

Navigácia

Obsah

Geografia

Katastrálne územie obce (cca 640 ha) sa rozprestiera na rozhraní krajinných celkov Kremnické vrchy a Zvolenská kotlina. Takmer celé územie sa nachádza v Malachovskom predhorí, krajinnom podcelku východného okraja Kremnických vrchov. Nadmorské výšky chotára sú od 400 do 820 m. Prevažne odlesnené územie má vrchovinný reliéf. Reprezentujú ho dlhé chrbty (zvyšky starej poriečnej rovne), budované treťohornými pyroxenickými andezitmi a ich pyroklastikami, len vo východnej časti vystupujú aj druhohorné dolomity.


Geoportál obce Malachov

Pre skvalitnenie služieb občanom obce sme Vám umožnili pracovať s geoportálom obce , v ktorom sú na leteckých mapách a ďalších záujmových mapách umiestnené "C" a "E" register, ktoré sa dajú ľahko prelínať a kombinovať. Zároveň sú tam aj ďalšie užitočné vrstvy ako: súpisné čísla, druhy pozemkov a ďalšie. 
Do budúcna pripravujeme rozšírenie geoportálu o inžinierske siete, cintorín a ďalšie...

 Geoportál obce Malachov


Kataster obce Malachov

Kataster obce má v registri  "C"  katastrálneho operátu EN registrovaných spolu 2444 parciel o výmere cca 630 ha. Podľa pozemkových kultúr je kataster obce rozdelený nasledovne: