Európska únia

Navigácia

Obsah

Spoločný obecný úrad je zriadený na základe platnej Zmluvy o spoločnom obecnom úrade.

Sídlo: Mestský úrad Banská Bystrica, Sociálny odbor, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica.

Spoločný obecný úrad zahŕňa:

Oddelenie životného prostredia (výrub drevín): Ing. Eva Furčáková 048/4330 452

Oddelenie životného prostredia (malý zdroj znečistenia): Ing. Peter Graus 048/4330 451

Oddelenie životného prostredia (malé vodné stavby): Ing. Lukáš Dvorský 048/4330 455

Sociálny úrad: Mgr. Zuzana Barinová 048/4330 736

Potrebné tlačivá najdete na :

samosprava/dokumenty/tlaciva/