Európska únia

Navigácia

Obsah

Slovenský zväz záhradkárov

V Malachove 14.februára 1946 bola založená miestna pobočka ovocinárov. V roku 1954 bol v málotriednej škole Malachov vytvorený pre deti krúžok ovocinárov, ktorý viedol dlhoročný predseda ovocinárov Ondrej Dobrota. Miestna pobočka ovocinárov bola v roku 1957 premenovaná na Slovenský zväz záhradkárov. Slovenský zväz záhradkárov v Malachove má 70 registrovaných členov.
Výbor zväzu pracuje v tomto zložení: predseda Ján Dobrota, podpredseda Ing.Martin Pál, tajomník Dušan Cimerman, pokladník Anna Dolníková, člen výboru Milan Cimerman.

Členovia Slovenského zväzu záhradkárov Malachov obhospodarujú ovocný sad v Malých Dolinkách, ktorý má 60 ovocných stromov. Každý člen má aj svoju záhradu. Zväz robí aktívne poradenskú činnosť v oblastí záhradníctva pre občanov Malachova. Organizuje pravidelne výstavu a súťaž o najkrajší a najchutnejší výpestok záhradkárov Malachova pod názvom „O jablko roka". Pomáha pri organizovaní aktivít obecného úradu v súťaži „O najkrajšiu predzáhradku, skalku, kvetinovú výzdobu okna alebo balkónu". Výbor zväzu organizuje pre členov a občanov Malachova zájazdy na výstavné trhy v Trenčíne. Na strojoch a zariadeniach zväzu je občanom umožnené spracovať vypestované ovocie a šrotovanie obilia.

Súčasná členská základňa

Súčasná členská základňa

 

Členská základňa z roku 1950

Členská základňa z roku 1950

horný rad zľava: Odrej Krnáč (Ištván), Ján Dobrota (od Sojkov), Juraj Solivajs, Juraj Strelec (od Ďurčov), Strelec, Juraj Dobrota (spod hrušky), Ondrej Plaj, Ondrej Kapusta, Samuel Haring, Ondrej Dobrota (od Hupajov), Júlia Žabková, Ján Riečan
stredný rad zľava: Dobrotová (od Hupajov), Juraj Solivajs (mladší), Bušovská, Ondrej Klačan (od Dovcov), Ondrej Dobrota (Vachman), Ondrej Dobrota, Ondrej Krnáč (Falťan), Július Chovan, Matej Klačan, Juraj Krnáč (zo záhrady), Mária Haringová (od Mrváňov), Anna Bušovská
dolný rad zľava: Ján Žabka, Juraj Klačan (od Dovcov), Ondrej Krnáč (od Selčanov), Ján Krnáč, Ondrej Sečkár

Fotogaléria