Navigácia

Obsah

Stavebný úrad obce Malachov

sídlo: Obecný úrad Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

Stavebný úrad:  Ing. Viera Harmanová 048/410 40 30, stavebnyurad.malachov@gmail.com

Na základe aktuálneho stavu v šírení nákazy prijal Krízový štáb SR dňa 11.10.2020 sprísnené opatrenia proti šíreniu pandémie, s účinnosťou od 15.10.2020.
Na základe uvedeného stavebný úrad Obce Malachov
ruší do odvolania Klientské dni na OcÚ v Malachove.
V prípade potreby môžu občania obce Malachov kontaktovať stavebný úrad nasledovne:
e-mail:    stavebnyurad.malachov@gmail.com
tel.:   0917 229 242  (len v pracovnom čase)
 

Oznam - Stavebný úrad.pdf (185.79 kB)
 

Evidencia vydaných rozhodnutí 7-2020.pdf (227.69 kB)

Evidencia vydaných rozhodnutí 8-2020.pdf (220.87 kB)

Evidencia stavebných rozhodnutí 9-2020.pdf (210.5 kB)

Evidencia stavebných rozhodnutí - 10-2020.pdf (235.5 kB)