Navigácia

Obsah

Obecná knižnica

MAREC - MESIAC KNIHY

„Knihy sú nemí učitelia.“


Marec  - to je jar. Jar pre prírodu znamená nový život. 
Marec je aj Mesiacom knihy, za ktorý ho vyhlásili v bývalom Československu v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu. Tento osvietený knihovník už v 19. storočí rozširoval slovenské a české knihy.

Po knihách siahame radi v každej dobe a so vzrušením sa ponárame do strhujúcich príbehov. Prežívame osudy hlavných hrdinov a spolu s nimi snívame a čo to sa aj poučíme.

Knižnice a ich knihovníci sú vernými následníkmi Mateja  Hrebendu. Šíria knihy medzi ľuďmi a tak prispievajú k narastaniu  ich vzdelanosti a kultúrnosti.
Sme radi, že to platí aj pre našu obec Malachov. Môžeme sa pýšiť obecnou knižnicou,
ktorá  ponúka širokú paletu literárnych žánrov. Knižnica obsahuje rôznorodý sortiment s bohatými tematickými okruhmi a tak je možné vyhovieť každému čitateľovi.
Sú tam rôzne žánre ako napr. spoločensko – vedná literatúra, pedagogická literatúra, ďalej detektívky, horory, historické romány, romány pre ženy, ktoré sa aj najviac vypožičiavajú. Obľúbené sú spisovateľky  Hamzová, Gillerová, Vasilková, Kučerová a ďalšie.
Z detektívnych sú to najmä knihy od nášho najčítanejšieho autora detektívok Dominika Dána a tiež knihy od Jo Nesboa.
Bohatá je aj ponuka kníh pre deti a mládež. Knižnicu pravidelne navštevujú žiaci Základnej školy Malachov s pani učiteľkou Ťažkou, ktorej ďakujeme v mene obce, knižnice a zaiste aj v mene rodičov, že vychováva nových milovníkov kníh a čitateľov.
Je správne vyzdvihnúť aj prácu učiteliek Materskej školy Malachov, ktoré prišli v Mesiaci knihy s detičkami do knižnice na besedu o knižkách.

Stálych členov obecnej knižnice je 92, z toho 25 detí. Počet návštevníkov v roku 2016 bolo 734.

K 31.12 2016 obsahovala knižnica 2 308 knižných jednotiek.
Najviac máme zastúpenú krásnu literatúru pre dospelých – 1 626 kníh.

Nová literatúra v r. 2016 bola zakúpená v sume 201,- € v počte 24 kníh.
Veľkým prínosom sú darované knihy od obyvateľov obce , ktorým patrí úprimná vďaka.
V minulom roku tak pribudlo do knižnice 155 kusov kníh.

Pre skultúrnenie prostredia v knižnici, kvôli solídnemu uloženiu stále narastajúceho počtu kníh a tiež pre uľahčenie práce v knižnici je nevyhnutné dokúpiť nové regály.

12
Knižný fond 2016 
Krásna literatúra pre dospelých    1 602 kníh
Odborná literatúra pre dospelých    218 kníh
Krásna literatúra pre deti                 442 kníh
Odborná literatúra pre deti                22 kníh
Spolu                                            2 284 kníh

Prírastok do knižného fondu v roku 2016
Krásna literatúra pre dospelých       103 kníh
Krásna literatúra pre deti                   29 kníh
Odborná literatúra pre dospelých      23 kníh
Odborná literatúra pre deti                  0 kníh
Spolu                                                155 kníh

 

Teším sa na každého nového člena našej knižnice. Neváhajte a navštívte Obecnú knižnicu Malachov. Dokážeme uspokojiť všetky vaše čitateľské chúťky.

„Nemiluj knihy, aby si nimi vyzdobil svoj príbytok, ale aby si nimi vyzdobil svoje srdce a ducha.“

Malachov, február 2017
Knihovníčka Obecnej knižnice Malachov Mária Žabková.