Európska únia

Navigácia

Obsah

Divadelný súbor Malá Chova z Malachova

súbor

Ochotnícke divadlo má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Koncom roka 2006 sme oslávili 75 výročie svojho vzniku. Za tú úctyhodnú dobu sa vystriedala celá plejáda vynikajúcich režisérov, hercov, herečiek, tiež ľudí, ktorí vždy radi priložili ruky k dielu a s radosťou pracovali - či už ako zvukári, osvetľovači, kulisári, šepkári, maskéri ap.

Odohralo sa veľké množstvo úžasných hier ako napríklad:  Drotár, Kamenný chodníček, Bludár, Hrob lásky, Stríža spod hája, Keď lipa zakvitne, Slovenská sirota, Mlynár a jeho dieťa, Márnotratný syn, Stretnutie na cintoríne, Neprebudený, Škriatok, Hriešnica, Pani richtárka, Hlúpy Jano, Rozmajrín, Statky - zmätky, Jožko Púčik a jeho kariéra, Kozie mlieko, Svadobný závoj, Ženba Ďura Šúplatu, Páva, Bačova žena, Magduška, Nie je Baran ako Baran, Matka, Kubo, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Zem, Trampoty s láskou, Pytliakova žena, Madlena, Hľadanie v oblakoch ..... a mnohé ďalšie. Okrem inscenácií sa odohralo nemálo estrád, ktoré sú vždy tematicky napísané a veľmi obľúbené u našich divákov, ďalej pásma poézie ap.

V súčasnosti sme dramaturgiu posunuli o nejaké tie roky a hráme diela dnešných autorov - slovenských i zahraničných. Vyrástla totiž nová generácia hercov i divákov a tým sa mení aj výber hier.

I keď „robiť divadlo" je čím ďalej tým ťažšie, vždy sa nájde pár nadšencov,  ktorí pokračujú v šľapajach starých i prastarých rodičov a radi prekonávajú všetky prekážky pre ten jedinečný pocit, keď padne opona a rozozvučí sa nadšený potlesk a na tvárach divákov i hercov zažiari radosť a spokojnosť.