Európska únia

Navigácia

Obsah

Občianske združenie Malachovská škola

Ciele združenia:
  • spolupráca so ZŠ s MŠ v Malachove s cieľom skvalitniť jej materiálno technické vybavenie a spojiť rodičov žiakov a priateľov školy v spoločnom úsilí o zveľadenie školy a pri podpore jej aktivít,
  • podpora spolupráce medzi ZŠ s MŠ v Malachove a miestnou samosprávou a ďalšími organizačnými zložkami v obci Malachov a ostatnými občanmi,
  • organizovanie vzdelávacích, kultúrnych podujatí a športových pre rodičov a detí v Malachove,
  • sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianských združení s podobným zameraním,
  • aktívne získavanie financií na uskutočňovanie vyššie uvedených cieľov.

Orgány združenia:

Predsedníctvo:
Predsedníčka: Ľuba Kubišová
Podpredseda: František Zlevský
Pokladníčka : Jaroslava Barteltová
Členovia: Danka Benčíková, Katarína Medveďová, Zuzana Púpavová
Kontrolórka združenia: Jana Kohárová

Kontakt: OZ Malachovská škola, Banícka 52, 974 05 Malachov, e-mail: kubisova@gmail.com, tel.: 0905 984  661

 

  • Informácia o založení Občianskeho združenia Malachovská škola - tu ku stiahnutiu .doc, 30,5 kB
  • Stanovy Občianskeho združenia Malachovská škola - tu ku stiahnutiu .doc, 75,5 kB

 

Údaje pre poukázanie 2% daní z príjmu:

Názov: Občianske združenie Malachovská škola

Banícka 52, 974 05 Malachov

IČO:  42196230

právna forma: občianske združenie

č. účtu: 2920866922/1100, Tatra banka a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0029 2086 6922