Európska únia

Navigácia

Obsah

Klub dôchodcov Malachovčan

OZ
Charakteristika združenia:

Občianske združenie „Klub dôchodcov Malachovčan" vzniklo zaregistrovaním dňa  23.02.2007 so sídlom Ortútska cesta 145, 97405 Banská Bystrica.
Niekoľko obetavých občanov v dôchodkovom veku sa spojilo a vytvorilo združenie, ktorého vedúcim sa stal  Ing. Ján Cimerman.  Vo voľbách 18. septembra 2009 prevzala funkciu vedúceho klubu p. Boďová. Ku koncu roka 2010 má klub dôchodcov 63 členov. Priemerný vek členov je 72 rokov. Od vzniku klubu svoju činnosť zaznamenávame vo vlastnej kronike, ktorú vedie p. Zádrapová. V samostatnom krúžku „Dobrá pohoda" sa stretávame pod vedením pani Cimermanovej raz mesačne.


Ciele združenia:

Cieľom OZ Klubu dôchodcov Malachovčan je  organizovať také  akcie, ktoré sú príťažlivé pre väčšinu členov nášho klubu a to:

  • kultúrno-spoločenské aktivity,
  • oslavy životných jubileí,
  • spomienky na tých , ktorí naše rady už opustili,
  • turisticko-športovú činnosť,
  • tematické prednášky,
  • zájazdy.

Orgány združenia:

Výbor:
Predseda: Ondrej Slivka
Podpredseda: Lýdia Boďová
Tajomníčka, kronikárka: Elena Briedová
Pokladníčka: Jarmila Bukvajová

Člen pre kultúru, spoločenské akcie: Jozef Frčka

Člen pre šport, športové akcie: Ján Oravec

Člen: Ondrej Dobrota

Revízna komisia:
Predseda: Pavel Terem
Členovia:  Ľudmila Homolová, Elena Oravcová

Kontakt: Ortútska cesta 145 Malachov, 97405 Banská Bystrica


Fotogalária