Obsah

Poslanci

Poslanci tvoria obecné zastupiteľstvo, ktoré je kolektívny orgán obce. 

Zastupiteľský zbor má vyhradené právo rozhodovať o najdôležitejších veciach obce a riešiť základné otázky života obce, a to najmä v oblasti hospodárenia s majetkom obce a finančnými zdrojmi obce, ďalej v oblasti kreačnej, normotvornej a kontrolnej.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 
(sľub poslanca obce)

Poslanci obecného zastupiteľstva:
  1. Martin Pál, Ing. (SDKÚ-DS)  0915 435 267
  2. Vavrek Jozef, Ing. (SaS,OĽANO)  0917 138 193
  3. Maroš Mojžiš, (Nezávislý kandidát)   0918 561 895 
  4. Jaroslava Steinsdorferová (Nezávislý kandidát)  0950 601 137
  5. Lenka Kapustová, Bc. (PROGRESÍVNE SLOVENSKO)  0903 805 897
  6. Žofia Štulajterová (Nezávislý kandidát)  0905 971 908
  7. Radomír Brieda, Ing. (Nezávislý kandidát)   0910 933 632