Európska únia

Obsah

Poslanci

Poslanci tvoria obecné zastupiteľstvo, ktoré je kolektívny orgán obce. 

Zastupiteľský zbor má vyhradené právo rozhodovať o najdôležitejších veciach obce a riešiť základné otázky života obce, a to najmä v oblasti hospodárenia s majetkom obce a finančnými zdrojmi obce, ďalej v oblasti kreačnej, normotvornej a kontrolnej.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 
(sľub poslanca obce)

Poslanci obecného zastupiteľstva:
  1. Martin Pál, Ing. (SDKÚ-DS)  0915 435 267
  2. Vavrek Jozef, Ing. (SaS,OĽANO)  0917 138 193
  3. Maroš Mojžiš, (Nezávislý kandidát)   0918 561 895 
  4. Jaroslava Steinsdorferová (Nezávislý kandidát)  0950 601 137
  5. Lenka Kapustová, Bc. (PROGRESÍVNE SLOVENSKO)  0903 805 897
  6. Žofia Štulajterová (Nezávislý kandidát)  0905 971 908
  7. Radomír Brieda, Ing. (Nezávislý kandidát)   0910 933 632

                  Rozdelenie Malachova po úsekoch obce pre poslancov

 

 

Poslanec OZ Malachov

OBVOD  - ÚSEK - ULICA

 

       

 

   1.

Ing. Radomír Brieda

Ortútska cesta

 

 

kontakt : 0910 933 632

radomir.brieda@malachov.sk

 

 

 

Chaty smerom do Ortút, Uhlištia, Medvedica,

 

 

Hosp.dvor p. "Klimo" až  po konečnú zastávku autobusu po RD p.Darmo

 

       

 

   2.

Žofia Štulajterová

Ortútska cesta

 

 

kontakt : 0905 971 908

zofiastulajter @gmail.com

 

 

Od konečnej autobusu RD p.Darmo  -  po kultúrny dom  a RD p.Gajdúška

 

       

 

   3.

Bc.Lenka Kapustová

Ortútska cesta

 

 

kontakt : 0903 805 897

lenka.kapustova@malachov.sk

 

 

 

Od kultúrneho domu a RD Kozák - Vináreň Venesia až po RD Pavlíkovcov 

 

 

Ortútska cesta od zastávky Sedilek  smer na ihrisko po križovatku Valuška

       

 

   4.

Ing. Jozef Vavrek  

Ortútska a Bučinová ulica

 

Kontakt: 0917 138 193

jozef.vavrek987@gmail.com

 

 

 

Od  Zberného dvora na Ortútskej ulici a RD Pavlíkovcov , Pred Určinou

 

 

Močare  a Bučinová ulica po TJ a RD Brozman

 

       

 

   5.

Maroš Mojžiš

Bučinová ulica

 

 

Kontakt: 0918 561 895

mano.mojzis@gmail.com

 

 

 

Od bývalého JRD Ovčiareň -  po RD Valuškov

 

 

 "Ulica" cesta na cintorín od hl.cesty z Ortútskej ulice

 

       

 

   6.

Jaroslava Steinsdorferová         

Banícka ulica

 

 

Kontakt: 0950 601 137

steinsdorferova@gmail.com

 

 

 

Od križovatky pred "Rumančokov"  a  RD  za ZŠ s MŠ Malachov

 

Rodinné domy za ZŠ  až po Ortútsku po Bukvajov

 

   7.

Ing. Martin Pál

Banícka ulica

 

 

Kontakt: 0915 435 267

ing.martinpal@gmail.com

 

 

 

Od križovatky pred RD od "Rumančokov"  po Ortútsku cestu

 

 

Cesta na Diel, Záhumnie, sad, a ulica dopo RD Krnáč " zo Sklepu"