Európska únia

Obsah

Poslanci

Poslanci tvoria obecné zastupiteľstvo, ktoré je kolektívny orgán obce. 

Zastupiteľský zbor má vyhradené právo rozhodovať o najdôležitejších veciach obce a riešiť základné otázky života obce, a to najmä v oblasti hospodárenia s majetkom obce a finančnými zdrojmi obce, ďalej v oblasti kreačnej, normotvornej a kontrolnej.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 
(sľub poslanca obce)

Poslanci obecného zastupiteľstva:
  1. Jozef Vavrek, Ing. (Nezávislý kandidát) 0917 138 193
  2. Lenka Kapustová, Bc. (Nezávislá kandidátka)  0903 805 897
  3. Ondrej Slivka (Demokratická strana) 0918 678 899 
  4. Jozef Kozák (Demokratická strana) 0917 221 848
  5. Róbert Ferenc, Mgr. (Nezávislý kandidát) 0907 807 316
  6. Jaroslava Steinsdorferová (Nezávislá kandidátka)  0950 601 137
  7. Žofia Štulajterová (Nezávislá kandidátka) 0905 971 908