Európska únia

Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa:obecný úrad

Ortútska cesta 145                                                            
974 05 Malachov                                    

Telefón: 048/410 40 30, (obecný úrad)
Mobil: 0918 363 629 (starostka)
E-mail: ou@malachov.sk (obecný úrad)
            starosta@malachov.sk (starostka)

Starostka:

RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková

Pracovníci obecného úradu:

Erika Cavarová

Zuzana Mojžišová Gondová

Ing. Mária Balcová (polovičný úväzok)

Milan Mojžiš

Ing. Ľubica Dzúriková (na materskej dovolenke)

 

Zmena úradných hodín v mesiaci júl a august 2022:

Pracovná doba:

Pondelok: 7,15  -  11,30, 12,00 - 15,30 
Utorok:     7,15  -  11,30, 12,00 - 15,30 
Streda:      7,15  -  11,30, 12,00 -  15,30
Štvrtok:     7,15  -  11,30, 12,00 - 15,30 
Piatok:       7,15  - 12,30

Stránkové hodiny:

Pondelok: 7,15 - 11,30, 12,00 - 15,30
Utorok:     7,15 - 11,30, nestránkové hodiny
Streda:      7,15 -11,30, 12,00 -  15,30
Štvrtok:     Nestránkový deň
Piatok:       7,15 - 12,30


Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.