Európska únia

Navigácia

Obsah

Projekty

Vážení občania, na tejto stránke Vám obec poskytuje informácie o začiatkoch programového plánovania v obci a o podaných projektoch.

Týmito projektami sa  samospráva obce bude snažiť  zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov z fondov. Takto získané peniaze sa použijú na realizáciu  plánovanej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2007 až 2013 a 2014 až 2020.

Správy

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov sa zhotovila s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekt sa realizoval z Operačného programu KONKURENCIASCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST v období od 9.1.2013 do 31.12.2015. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie.
(Postup pre zákazky podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon“)
Obec Malachov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1b) zákona č. 343/2015 Z. z. zverejňuje výzvu na predmet zákazky " Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie".
Podrobnosti o zákazke sú uvedené v .pdf a .xls dokumentoch nižšie.
Uzávierka ponúk je do 25. 10. 2016 do 10 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky na Rekonštrukcia verejnej účelovej
komunikácie
Krycí list rozpočtu celý text

ostatné | 18. 10. 2016 | Autor:

Výsledok súťaže Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov

Výsledok súťaže: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov

Verejný obstarávateľ: Obec Malachov

Predmet obstarania: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov.
Doplnenie verejného osvetlenia, použité budú LED svietidlá, úprava a doplnenie rozvádzačov. celý text

ostatné | 2. 12. 2013 | Autor:

Oznam o zabezpečení verejného obstarávania

Oznam podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. 07. 2013.
Obec Malachov ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk
„Zabezpečenie verejného obstarávania na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov" v predpokladanej hodnote 1 000,- €. celý text

ostatné | 24. 9. 2013 | Autor:

Modernizácia verejného osvetlenia

Miesto realizácie projektu: Obec Malachov
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov
celý text

ostatné | 20. 3. 2013 | Autor:

Projekt Malachovskej banskej cesty

Projekt Malachovskej banskej cesty celý text

ostatné | 21. 5. 2012 | Autor:

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu zvonice

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu zvonice celý text

ostatné | 13. 4. 2007 | Autor:

Oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky obce Malachov

Oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky obce Malachov celý text

ostatné | 13. 4. 2007 | Autor:

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia celý text

ostatné | 13. 4. 2007 | Autor:

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky celý text

ostatné | 13. 4. 2007 | Autor:

Klub dôchodcov v objekte základnej školy

Klub dôchodcov v objekte základnej školy celý text

ostatné | 13. 4. 2007 | Autor:

Modernizácia verejného rozhlasu

Modernizácia verejného rozhlasu celý text

ostatné | 13. 4. 2007 | Autor:
#

Začiatky programového plánovania (2003)

Začiatky programového plánovania (2003) celý text

ostatné | 17. 2. 2003 | Autor: