Európska únia

Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malachov na roky 2015 – 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2022


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je rozvojový dokument, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je vypracovaný podľa metodiky spracovanej v rámci Programu obnovy dediny „Programovanie trvaloudržateľného rozvoja vidieckych mikroregiónov“ ako spracovať strategický dokument programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia vidieckych obcí (autor: Ing. arch. Iveta Kavčáková a kol. - aktualizácia 2014).

Vypracovaním PHSR obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.

Program sa spracováva s vnútornými aj vonkajšími rozvojovými aktérmi, ktorí sa môžu rovnocenne zapojiť do programovacieho procesu a priamo počas tvorby dokumentu definujú problémy a predpoklady rozvoja tak, že výsledkom je spoločná dohoda a spokojnosť. Výsledkom tohto má byť kvalitný a uskutočniteľný dokument, ktorý má za sebou mobilizáciu vnútorných zdrojov, hmotných, finančných ale hlavne ľudských, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou implementácie rozvojovej stratégie Programu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2022 - tu ku stiahnutiu .pdf, 3,09 MB

Príloha č. 1 -  Plán investičných a neinvestičných zámerov obce Malachov na roky 2015 - 2019 - tu ku stiahnutiu .pdf, 377,98 kB

Príloha č. 2 - Proces práce s PHSR - tu ku stiahnutiu .pdf, 630,21 kB

Vyhodnotenie ankety pre PHSR Malachov 2015 - 2022 - tu ku stiahnutiu .pdf, 202,59 kB