Európska únia

Navigácia

Obsah

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Podrobné informácie o ochrane osobných údajov pre obec Malachov sú umiestnené na linku: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00620891

 

Podporované zo zdrojov Európskej únie (kód projektu :NFP 313030F961)

udaj