Európska únia

Navigácia

Obsah

Urbár Dolné Pršany

Urbár Dolné Pršany - pozemkové spoločenstvo

IČO: 42315417
Sídlo spoločenstva: 29. augusta 17, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: 0907 815 861

Katastrálne územie: Malachov

Členovia výboru: 
Ing. Branislav Bosák - predseda pozemkového spoločenstva    
Ing. Róbert Rusko
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Bystrica - Radvaň

Členovia dozornej rady: 
Ing. Viliam Dobrota - predseda dozornej rady
Július Oravec
Ing. Daša Ferjenčíková

 

Urbár Dolné Pršany - pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vzniklo 25.4.2014. Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity s názvom Spoločenstvo urbarialistov Dolné Pršany týmto právnym úkonom zaniklo.

Chotár Urbáru Dolné Pršany

Dolné Pršany