Európska únia

Navigácia

Obsah

Malachovské noviny

Termíny uzávierok pre rok 2020: 17.4.2020, 11.9.2020, 11.12.2020

Články však môžete posielať vždy po akejkoľvek akcii - priebežne.

TEXT v dokumentoch doc.  a OBRÁZKY, FOTKY ako jpg. samostatne (nie vložené v dokumente) a s popisom čo je na fotografiách.

Charakteristika Malachovských novín

Malachovské noviny majú ambíciu byť odrazom toho, čo sa v Malachove deje a dialo v minulosti, sú informátorom Malachovčanov a súčasne reprezentáciou obce Malachov.

Noviny chcú nielen zaujať, informovať, ale zanechať tiež dedičstvo našim ďalším generáciam.

Malachovské noviny vydáva: Obecný úrad Malachov v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi v Malachove, ISSN 1339D1798.
Registrovaný: Ministerstvom kultúry SR pod č. EV 4270/11
Redakčná príprava: Jana Bušovská, e-mail: malachovnoviny@gmail.com , telefónne číslo: 0911251109

Grafická úprava: BU&BU s.r.o., Tlač: DALI-BB, s.r.o.

Malachovské noviny sú zadarmo distribuované do každej domácnosti v Malachove. Farebná verzia vo formáte pdf je umiestnená na stránke www.malachov.sk.

Rok 2019

Malachovské noviny ročník XIII. č. 1 (február 2019) 28.03.2019

Malachovské noviny ročník XIII. č.2 (jún 2019) 25.06.2019

Malachovské noviny ročník XIII. č.3 (december 2019) 23.01.2020

Rok 2018

Malachovské noviny ročník XII. č. 1 (máj 2018) 01.01.2018

Malachovské noviny ročník XII. č. 2 (október 2018) 01.01.2018

Rok 2017

Malachovské noviny ročník XI. č. 1 (apríl 2017) 01.01.2017

Malachovské noviny ročník XI. č. 2 (september 2017) 01.01.2017

Malachovské noviny ročník XI. č. 3 (december 2017) 01.01.2017

Rok 2016

Malachovské noviny ročník X. č. 1 (apríl 2016) 01.01.2016

Malachovské noviny ročník X. č. 2 (september 2016) 01.01.2016

Malachovské noviny ročník X. č. 3 (december 2016) 01.01.2016

Rok 2015

Malachovské noviny ročník IX. č. 1 (apríl 2015) 01.01.2015

Malachovské noviny ročník IX. č. 2 (september 2015) 01.01.2015

Malachovské noviny ročník IX. č. 3 (december 2015) 01.01.2015

Rok 2014

Malachovské noviny ročník VIII. č. 1 (apríl 2014) 01.01.2014

Malachovské noviny ročník VIII. č. 2 (september 2014) 01.01.2014

Malachovské noviny ročník VIII. č. 3 (december 2014) 01.01.2014

Rok 2012

Malachovské noviny ročníky VI. č. 1,2,3 rok 2012, VII. č. 1,2, rok 2013 01.01.2012

Rok 2010

Malachovské noviny ročníky IV. č. 1,2,3 rok 2010, V. č. 1,2,3 rok 2011 01.01.2010

Rok 2007

Malachovské noviny ročník I. č. 1. 2. 3. rok 2007, ročník II. č. 1. 2. rok 2008, ročník III. č.1. 2. 3. rok 2009 01.01.2007

Stránka

  • 1