Európska únia

Navigácia

Obsah

Zástupca starostu

Zastupovanie starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak to neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Zástupca starostu: Ing. Jozef Vavrek (Nezávislý kandidát)