Európska únia

Navigácia

Obsah

Symboly obce

Erb

erbS ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodejšie sfarbenie stromy na pažiti prirodzene zelené, štítové pole strieborné. Erb obce Malachov má túto podobu: V striebornom štíte  na zelenej s deviatimi striebornými ľavošikmými niťami členenej pažiti dva zelené vŕšky, z nich vyrastajúce zelené smreky, medzi nimi priamo z pažite vyrastajúci tretí smrek. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Malachov v heraldických publikáciách ho nebude potrebné upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať s bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako strieborná. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí šikmým šrafovaním a strieborná ostáva voľná.

Zástava

zástavaZástava obce Malachov má podobu kompozície ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom ( ak ide o koruhvu ).

Pečať

pečaťPečať obce Malachov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a s kruhopisom OBEC MALACHOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými 
symbolmi.