Navigácia

Obsah

 

Oznamujeme občanom, že od 01.01.2020 je stavebným úradom Obec Malachov.

sídlo: Obecný úrad Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

Stavebný úrad:  Ing. Viera Harmanová 048/410 40 30, e-mail: stavebnyurad.malachov@gmail.com

Na základe aktuálneho stavu v šírení nákazy prijal Krízový štáb SR dňa 11.10.2020 sprísnené opatrenia proti šíreniu pandémie, s účinnosťou od 15.10.2020.
Na základe uvedeného stavebný úrad Obce Malachov
ruší do odvolania Klientské dni na OcÚ v Malachove.
V prípade potreby môžu občania obce Malachov kontaktovať stavebný úrad nasledovne:
e-mail:    stavebnyurad.malachov@gmail.com
tel.:   0917 229 242  (len v pracovnom čase)
 

Oznam - Stavebný úrad.pdf (185.79 kB)

Správy

prvá
z 5
posledná

Opatrenia - COVID-19

Vážení občania,
vzhľadom na vyhlásený núdzový stav v štáte a pozitívne prípady aj u nás v obci na ochorenie koronavírusom COVID-19 Vás dôrazne žiadame, aby ste dodržiavali všetky Usmernenia a Nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. Povinnosťou každého je však najmä:
- nosiť rúška, alebo iné ochranné pomôcky na tvár, ktoré prekryjú ústa aj nos aj v exteriéroch
- dodržiavať odstup od ostatných ľudí aspoň 2 metre
- pravidelne si umývať a dezinfikovať ruky
V prípade, že sa dostanete do karantény, prosím Vás ohláste to na Obecný úrad, aby sme si mohli dohodnúť zabezpečenie potrebných nákupov potravín a liekov.
Buďme zodpovední a vráťme sa k opatreniam spred pol roka a určite to zvládneme aj teraz.
celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Generálny pardon StVPS a.s.

Generálny pardon StVPS a.s.- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.
Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď takéto nelegálne pripojenie odhalí, dodávateľ, vyhlasuje od 14.7.2020 do 30.10.2020 GENERÁLNY PARDON.
celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejné prerokovanie ÚPD sa v plánovanom termíne NEUSKUTOČNÍ!

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Koncept Územnému plánu obce Malachov“ s verejnosťou, ktoré sa malo konať dňa 6. októbra 2020 o 16:00 hod. v sále Kultúrneho domu obce Malachov sa prekladá na iný termín - po zrušení mimoriadnej situácie (núdzového stavu) v SR. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.10.2020. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Dňa 1.10.2020 - COOP Jednota zatvorená z dôvodu INVENTÚRY

Dňa 1.10.2020 bude COOP Jednota zatvorená z dôvodu inventúry.
celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu za prvé tri mesiace sčítania

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu za prvé tri mesiace sčítania celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
Zber papiera

Zber papiera - 23.09.2020 (streda)

Zber papiera - 23.09.2020 (streda) celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
SZZ

Lisovanie a šrotovanie jabĺk

Základná organizácia SZZ Malachov oznamuje, že v priestoroch pri Kultúrnom dome je možné lisovať a šrotovať jablká, prípadne šrotovať obilie. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
odpad zo zahrad

Kontajner na odpad zo záhrad

Vážení občania,
veľkoobjemový kontajner na odpad zo záhrad bude od 18.09.2020 do 21.09.2020 (alebo do naplnenia kontajnera) pristavený na otočke na dolnom konci Malachova.

Kontajner je určený výlučne na ODPAD ZO ZÁHRAD! celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na XIV. zasadnutie OZ dňa 23.09.2020 o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Malachove

Pozvánka na XIV. zasadnutie OZ dňa 23.09.2020 o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Malachove celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Obmedzená cestná premávka na Baníckej ulici č. 87

Dňa 16.09.2020 bude na Baníckej ulici č. 87 v oboch smeroch obmedzená cestná premávka z dôvodu osádzania strechy na novostavbe rodinného domu Petra Klačana.
Stavebník ďakuje za pochopenie. celý text

ostatné | 15. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Dzúrik Zdenko

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Dzúrik Zdenko celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Malachov

Obec Malachov vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Malachov od 1.1.2021. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Dzúrik Zdenko

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Dzúrik Zdenko celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Prekopávače kompostu

Žiadame občanov, ktorí majú záujem o prekopávače kompostu v cene 6,- €/kus aby sa obrátili na OÚ Malachov, na telefónne číslo 048/410 40 30 alebo na ou@malachov.sk celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Haring Ján

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Haring Ján celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení disribúcie elektriny - 17.09.2020

Oznámenie o prerušení disribúcie elektriny - 17.09.2020 celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.09.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 11.09.2020 celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.09.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.09.2020 celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 09.09.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 09.09.2020 celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu za prvé dva mesiace sčítania

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu za prvé dva mesiace sčítania celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výzva na predloženie ponuky - Zimná údržba miestnych komunikácií a odstavných plôch na území obce Malachov

Výzva na predloženie ponuky - Zimná údržba miestnych komunikácií a odstavných plôch na území obce Malachov celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
odkazprestarostu

Odkazprestarostu.sk

Obec Malachov sa zapojila do projektu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce ľahko a rýchlo nahlásiť podnety na zlepšenie verejného priestoru. celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

IX. ročník Memoriálu Ing. Tibora Kubiša

Telovýchovná jednota Slovan Malachov, organizuje dňa 26.7.2020 v športovom areáli Viliama Lustiga v Malachove o 11:30 hod. IX. ročník Memoriálu Ing. Tibora Kubiša. celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Dane a poplatky - rok 2020

Vážení občania,
v týchto dňoch Vám budú doručované výmery k dani z nehnuteľnosti, poplatky za komunálny odpad a cintorínske poplatky.
Žiadame tých občanov ktorí majú možnosť, aby pri platení daní a poplatkov uprednostnili platbu cez internet.
Ďakujeme za porozumenie.
celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Výzva - upozornenie

Okresný úrad BB upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na XIII. zasadnutie OZ, dňa 24.06.2020 o 17:00 hod. v zasadačke OÚ

Starostka obce Malachov zvoláva XIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 24.06.2020 o 17,00 hod. v zasadačke OÚ celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa miestnej ZŠ s MŠ

Obec Malachov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy - ZŠ s MŠ v Malachove celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
zberne miesto

Zberné miesto - oznam

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 20.5.2020 bude zberné miesto v obci opäť otvorené podľa pôvodných otváracích hodín, a to: každú pracovnú stredu v čase 8,00 - 11,00 a 15,00 - 18,00. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Obecná knižnica - oznam

Obecná knižnica bude od zajtra 7. mája otvorená v obvyklom čase, t.j od 17: 00 do 19:00 hod.
Návštevníkov žiadame aby do priestorov knižnice vstupovali po jednom s povinnosťou ochrany tváre
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 5
posledná