Navigácia

Obsah

LifePC (Internet Service Provider)

Typ: ostatné
Firma LifePC vznikla v októbri 2006. Začalo to pripojením niekoľkých pár klientou na sídlisku a následne sa robil hlavný spoj do Malachova. Ako náhle v Malachove vzrástol záujem o internet, začala sa rozširovať aj sieť. V tejto dobe je sieť rozšírená na Fončorde časti Radvani a v čo najbližšej dobe sa ide robiť hlavný spoj do Badína, Seliec a Nemiec. Neustále sa snažíme v najväčšej našej miere vyhovieť naším klientom najmä čo sa týka servisov.
  • poskytujeme rýchlosť internetu 40 - 50 Mbps obojsmerne, bez omedzení počtu prenesených dát a bez zmluvnej viazanosti 
  • možnosť garantovanej linky (upload/download =1/1, agregácia 1:1)

  • oblasť pokrytia (Malachov, Fončorda, Sídlisko, Stupy, Badín, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Čerín, Sebedín, Bečov, Môlča, Rakytovce, Radvaň, Kremnička, Pršianska Terasa, Hrochoť, Kordíky, Králiky, Poniky, Ponická Lehôtka, Selce, Nemce, Kynceľová)

  • mapa oblasti pokrytia

Viac informácii na http://www.lifepc.sk


Vytvorené: 13. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2019 17:35
Autor: