Európska únia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Pripravuje sa...

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.11.2020

Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu

40/2020

Neuvedené

DETOX

Obec Malachov

08.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

39/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Malachov

06.10.2020

Zmluva o dielo na vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií obce Malachov

38/2020

Neuvedené

Vladimír Juraj Klimo, Bernolákova 6011/42, 97405 Banská Bystrica

Obec Malachov

30.09.2020

Zmluva o výpožičke

37/2020

Neuvedené

OZ Malachovská dolina

Obec Malachov

30.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 33/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 33/2020

Neuvedené

Ján Kapusta s manž.

Obec Malachov

22.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov (BODY WORK)

36/2020

Neuvedené

Viktória Veľká

Obec Malachov

24.08.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

35/2020

Neuvedené

regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Malachov

31.07.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2020

Neuvedené

Jozef Buzáši s manželkou

Obec Malachov

24.07.2020

Prevádzkovanie portálu - Odkaz pre starostu

34/2020

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Malachov

13.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

33/2020

Neuvedené

Ján Kapusta s manž.

Obec Malachov

02.07.2020

Dodatokč. 3 K Zmluve o dielo na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na spracovanie územn

Neuvedené

ArchUrb s.r.o.

Obec Malachov

02.07.2020

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o obstaraní územno

4 680,00 EUR

A-U-Planstav, s.r.o.

Obec Malachov

01.07.2020

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1263/2013

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1263/2013

700,00 EUR

MADE spol s r.o.

Obec Malachov

26.06.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

32/2020

Neuvedené

Ing. Ján Klačan

Obec Malachov

25.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020

259,38 EUR

Maroš Môjžiš, Ortútska 275, Malachov

Obec Malachov

17.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

31/2020

60,00 EUR

OZ Malachovská dolina

Obec Malachov

11.06.2020

Zmluva o výpožičke

30/2020

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica

Obec Malachov

01.06.2020

Dodatok č.1 k zmluve č. 20/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/2017 o nakaldaní s ko

Neuvedené

Marius Pedersen, Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Malachov

27.05.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

29/2020

257,90 EUR

SCVČ Radvanská 1

Obec Malachov

15.05.2020

Zmluva o dielo "Oprava miestnej komunikácie"

28/2020

7 031,64 EUR

BARTOŠ STAV s.r.o.

Obec Malachov

14.05.2020

Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku Spoločného obecného úradu

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku k Zmluve č.

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica

Obec Malachov

14.05.2020

Dodatok č. 4 k zmluve č.1/2012 o zriadení Spoločného obecného úradu

Dodatok č. 4 k zmluve č.1/2012 o zriadení Spoločné

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica

Obec Malachov

05.05.2020

dodatok č. 3 k Zmluve č. 661/2012/OVZ -Úplné znenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 661/2012/OVZ

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica

Obec Malachov

30.04.2020

Zmluva o dielo

27/2020

16 386,53 EUR

Maroš Môjžiš, Ortútska 275, Malachov

Obec Malachov

30.04.2020

Zmluva o dielo

26/2020

3 713,09 EUR

Maroš Môjžiš, Ortútska 275, Malachov

Obec Malachov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: