Európska únia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Pripravuje sa...

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49/2022

5,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Malachov

26.09.2022

Dodatok č. 00338/2019-PNZ-P40547/13.01 k nájomnej zmluve č. 05911/2013-PNZ-P40547/13.00

48/2022

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, Búdková 36, 800 00 Bratislava

Obec Malachov

31.08.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

47/2022

25,00 EUR

Marián Bárdi

Obec Malachov

31.08.2022

Zmluva o spolupráci

46/2022

80,00 EUR

komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Malachov

10.08.2022

Darovacia zmluva

45/2022

250,00 EUR

EQUINOX, s.r.o.

Obec Malachov

15.07.2022

Zmluva o reklame

44/2022

1 000,00 EUR

StVPS a.s.

Obec Malachov

11.07.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

43/2022

Neuvedené

Maroš Mojžiš s manželkou

Obec Malachov

08.07.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

42/2022

25,00 EUR

Marián Bárdi

Obec Malachov

29.06.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

41/2022

5,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Urbár Malachov

Obec Malachov

22.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servi

Neuvedené

Bio-Nexus SK, s.r.o.

Obec Malachov

08.06.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

40/2022

5,00 EUR

PS Cúdenice

Obec Malachov

20.05.2022

Zmluva o dielo

39/2022

6 378,52 EUR

BARTOŠ STAV s.r.o.

Obec Malachov

18.05.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

38/2022

115,00 EUR

OZ Malachovská dolina

Obec Malachov

18.05.2022

Kúpna zmluva

37/2022

780,00 EUR

Strelec Juraj

Obec Malachov

18.05.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

36/2022

Neuvedené

SSE

Obec Malachov

11.05.2022

Darovacia zmluva

35/2022

200,00 EUR

EQUINOX, s.r.o.

Obec Malachov

06.05.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

34/2022

25,00 EUR

Marián Bárdi - BÁRDIBOY STUDIO, Ortútska cesta 134/74, 97405 Malachov

Obec Malachov

03.05.2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústava

33/2022

189,36 EUR

SSE

Obec Malachov

02.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Dodatok č. 1 OZ Malachovská dolina

400,00 EUR

OZ Malachovská dolina

Obec Malachov

02.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Dodatok č. 1 - SPAM o.z.

200,00 EUR

SPAM o.z.

Obec Malachov

29.04.2022

Dodatok č. 2 Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Badíne

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecné

Neuvedené

Obec Badín

Obec Malachov

25.04.2022

Zmluva č. 452/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

32/2022

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Malachov

22.04.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

31/2022

115,00 EUR

Miroslav Bacúlik

Obec Malachov

12.04.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD

30/2022

20,00 EUR

OZ Malachovská dolina

Obec Malachov

11.04.2022

Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

29/2022

Neuvedené

DETOX

Obec Malachov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: