Európska únia

Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho zisťovania - Parkovisko Tatranská č. 40-50

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť