Európska únia

Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 129/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a centier voľného času

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 7. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť