Európska únia

Navigácia

Obsah

Harmonogram zberu odpadu na rok 2023 Malachov 2023.pdf (373.45 kB)

Údaje o komunálnom odpade z obce za r. 2021 Komunálny odpad r. 2021.pdf (73.93 kB)

Harmonogram zberu odpadu na rok 2022 Malachov 2022.docx (55.85 kB)

Ohlásenie výšky sadzieb poplatkov za uloženie odpadov (230.64 kB) 2022

Ohlásenie výšky sadzieb poplatkov za uloženie odpadov.pdf (202.64 kB) 2021

Harmonogram zberu odpadov na rok 2021 Harmonogram zberu odpadu 2021.pdf (377.16 kB)

Ako počas sviatkov vytvoriť čo najmenej odpadu

Harmonogram zberu odpadu na rok 2020 Odvoz odpadov 2020.pdf (295.04 kB)

Nakladanie s ochrannými pomôckami

Ohlásenie výšky sadzieb poplatkov za uloženie odpadov.pdf (201.46 kB) 2020

Pozvánka na prednášku 2019 - prednáška o domácom kompostovaní v kompostéroch

Harmonogram zberu odpadu IV.Q  Malachov 2019 IV.Q.docx (57.55 kB)

Harmonogram zberu odpadu III.Q 2019 harmonogram vývozov

Od 30.5.2019 sa vedľa Obecného úradu sa nachádza kontajner na zber použitého šatstva. Vhodné na zber sú: čisté a suché šatstvo, topánky, doplnkový textil (čiapky , šále a pod.) a iné druhy textílií vrátane obuvi.

Zberné miesto v Malachove je určené výhradne pre občanov Malachova a je otvorené každú stredu v čase od 8,00 - 11,00 a od 15,00 - 18,00 v mesiacoch 4,5,6,7,8,9,10/2019.

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracováva pre určené územnú oblasť v tomto prípade pre Banskobystrický kraj a predstavuje program na stanovenie hlavných cieľov a opatrení rozvoja odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020.

Sprievodný list k programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 - tu ku stiahnutiu .pdf, 177,41 kB

Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,41 MB

Program odpadového hospodárstva obce Malachov na roky 2016-2020 POH 2016 - 2020

Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera.pdf (496.12 kB)