Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malachov
ObecMalachov

Zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje inak. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy , ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - tu ku stiahnutiu .doc, 115,5 kB

Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku - tu ku stiahnutiu .doc, 77,5 kB

 

2024 > 2024

Zápisnica z XIII. zasadnutia OZ zo dňa 19.06.2024

Zápisnica zo zasadania OZ - 19.06.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,95 kB

Uznesenia č. 13 zo zasadnutia OZ zo dňa 19.06.2024

Uznesenia č. 13.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB

Nahrávka 3 č. 13 zo zasadnutia OZ zo dňa 19.6.2024

240619_1435.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 60,59 MB

Nahrávka 2 č. 13 zo zasadnutia OZ zo dňa 19.6.2024

240619_1436.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 1,11 MB

Nahrávka 1 č. 13 zo zasadnutia OZ zo dňa 19.6.2024

240619_1701.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 72,8 MB

Zápisnica z XII. zasadnutia OZ zo dňa 24.04.2024

Zápisnica zo zasadania OZ - 24.04.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,74 kB

Uznesenia č. 12 zo zasadnutia OZ zo dňa 24.04.2024

Uznesenia č. 12.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB

Nahrávka č. 12 zo zasadnutia OZ zo dňa 24.04.2024

240424_1703.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 207,53 MB

Zápisnica z XI. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2024

Zápisnica zo zasadania mimoriadneho OZ - 12.04.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,88 kB

Uznesenie č. XI. z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2024

uznesenie č. 11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,13 kB

Nahrávka č. 11 z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2024

240412_1635.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 7,96 MB

Zápisnica z X. zasadnutia OZ zo dňa 07.02.2024

Zápisnica zo zasadania OZ - 07.02.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,83 kB

Uznesenia č. 10 zo zasadnutia OZ zo dňa 07.02.2024

Uzneseia č. 10.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB

Nahrávka č. 10 zo zasadnutia OZ zo dňa 07.02.2024

231012_0143.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 169,27 MB

2023 > 2023

Zápisnica z IX. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2023

Zápisnica zo zasadania OZ - 13.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,47 kB

Uznesenia č. 9 zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2023

Uznesenia č. 9 - 2023.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB

Nahrávka č. 9 zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2023

230817_0146.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 216,82 MB

Zápisnica z VIII. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 14.11.2023

Zápisnica zo zasadania mimoriadneho OZ - 14.11.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,09 kB

Uznesenia č. 8 z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 14.11.2023

uznesenia z mimoriadneho OZ č. 8.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 464,16 kB

Nahrávka z VIII. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 14.11.2023

230816_1028.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 94,95 MB

Zápisnica zo VII. zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2023

Zápisnica zo zasadania OZ - 20.09.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,47 kB

Uznesenia č. 7 zo zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2023

Uznesenia č. 7.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB

Nahrávka č. 7 zo zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2023

230622_0927.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 153,08 MB

Zápisnica zo VI. zasadnutia OZ zo dňa 21.06.2023

Zápisnica zo zasadania OZ - 21.06.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,7 kB

Uznesenia č. 6 zo zasadnutia OZ zo dňa 21.06.2023

Uznesenia č. 6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1004,72 kB

Nahrávka č. 6 zo zasadnutia OZ zo dňa 21.06.2023

230621_1557.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 208,78 MB

Zápisnica z V. zasadnutia OZ zo dňa 19.04.2023

Zápisnica zo zasadania OZ - 19.04.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 605,49 kB

Uznesenia č. 5 zo zasadnutia OZ zo dňa 19.04.2023

Uznesenia č. 5 zo dňa 19.04.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

Nahrávka č. 5 -2 zo zasadnutia OZ zo dňa 19.04.2023

[Neznáme] - [Neznáme].wpl
Typ súboru: WPL dokument, Velkosť: 982 B

Nahrávka č. 5 zo zasadnutia OZ zo dňa 19.04.2023

230419_1558.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 81,83 MB

Uznesenie č.4 z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 08.03.2023

Uznesenie č. 4 z mimoriadneho zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,21 kB

Zápisnica zo IV. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 08.03.2023

Zápisnica zo zasadania OZ - 08.03.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,84 kB

Nahrávka č. 4 z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 08.03.2023

230308_1700.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 12,27 MB

Zápisnica z III. zasadnutia OZ zo dňa 15.02.2023

Zápisnica zo zasadania OZ - 15.02.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,97 kB

Uznesenia z III. zasadnutia OZ zo dňa 15.02.2023

Uznesenie č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 782,91 kB

Nahrávka č. 3 zo zasadnutia OZ zo dňa 15.02.2023

230215_1701.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 135,82 MB

2022 > 2023

Zápisnica z II. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2022

Zápisnica zo zasadania OZ - 07.12.2022 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542 kB

Uznesenia z II. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2022

Uznesenie c. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,44 MB

2022 > 2022

Nahrávka z II. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2022

221207_1702.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 284,27 MB

Zápisnica z I. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.11.2022

zapisnica zo zasadania OZ - 28.11.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,93 kB

Uznesenia z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022

Uznesenie č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 978,21 kB

Nahrávka z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022

221128_1701.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 159,89 MB

Zápisnica z XXVII. zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2022

zapisnica zo zasadania OZ - 26.10.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,87 kB

Uznesenie z XXVII. zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2022

Uznesenia č. 27.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 911,63 kB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2022

221026_1527.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 111,31 MB

Zápisnica z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 14.09.2022

zapisnica zo zasadania OZ 14.09.2022 - 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 727,61 kB

Uznesenia z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 14.09.2022

Uznesenia priajaté na XXVI. zasadnutí OZ zo dňa 14.09.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 14.09.2022

220914_1525.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 96,78 MB

Zápisnica z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 22.06.2022

zapisnica zo zasadania OZ 22.06.2022 - 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 659,59 kB

Uznesenie z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 22.06.2022

Uznesenia č. 25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 22.06.2022

220622_1528.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 173,66 MB

Zápisnica z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 27.04.2022

zapisnica zo zasadania OZ 27.04.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,06 kB

Uznesenie z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 27.04.2022

Uznesenia č. 24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 27.04.2022

220427_1531.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 88,96 MB

Zápisnica z XXIII. zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2022

zapisnica zo zasadania OZ 23.02.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,47 kB

Nahrávka č. 2 zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2022

Nahrávka č. 2.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 107,35 MB

Nahrávka č. 1 zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2022

Nahrávka č. 1.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 107,15 MB

Uznesenie z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 23.02.2022

Uznesenia č. 23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

2021 > 2022

Zápisnica z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 08.12.2021

zapisnica zo zasadania OZ 08.12.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,05 kB

2021 > 2021

Uznesenia z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 08.12.2021

Uznesenia prijaté na XXII. zasadnutí OZ v Malachove konanom dňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,95 MB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2021

211208_1804.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 129,5 MB

Zápisnica z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 03.11.2021

zapisnica zo zasadania OZ 03.11.2021 opr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 711,85 kB

Uznesenie z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 03.11.2021

Uznesenie č. 21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 03.11.2021

211103_1756.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 99,97 MB

Zápisnica z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 22.09.2021

zapisnica zo zasadania OZ 22.9.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,48 kB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 22.09.2021

210922_1658.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 154,89 MB

Uznesenie z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 22.09.2021

Uznesenia č. 20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB

Uznesenie z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov , zo dňa 23.06.2021

Uznesenie z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 23.03.2021 .PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,71 MB

Zápisnica z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 23.06.2021

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ z 23.06.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 869,57 kB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 23.06.2021

210623_1700.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 251,2 MB

Zápisnica z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.04.2021

Zápisnica z XVIII. zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB

Uznesenie z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.04.2021

Uznesenie č. 18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 28.04.2021

XVIII. zasadnutie OZ zo dňa 28.04.2021.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 120,54 MB

Zápisnica z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 24.02.2021

Zápisnica z XVII. zasadnutia OZ zo dňa 24.02.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,58 MB

Uznesenie z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 24.02.2021

Uznesenia prijaté na XVII. zasadnutí OZ v Malachove zo dňa 24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB

nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 24.2.2021

210224_1756.mp3
Typ súboru: MP3 dokument, Velkosť: 141,93 MB

2020 > 2021

Zápisnica z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 09.12.2020

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,13 kB

2020 > 2020

Uznesenie z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 09.12.2020

Uzenesenia prijaté na XVI. zasadnutí OZ dňa 09.12.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,47 MB

Zápisnica z XV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 14.10.2020

Zápisnica z XV. mimoriadneho zasadnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,57 kB

Uznesenie z XV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 14.10.2020

Uznesenie č. 15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,43 kB

Zápisnica z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 23.09.2020

Zápisnica z XIV. zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,27 MB

Uznesenie z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 23.09.2020

Uznesenia č. 14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 24.06.2020

Zápisnica z XIII. zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,75 MB

Uznesenie z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 24.06.2020

Uznesenie č. 13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 13.05.2020

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82,5 kB

Uznesenie z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 13.05.2020

Uzneseinie č.12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 19.02.2020

Zápisnica z XI. zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,86 MB

Uznesenie z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 19.02.2020

Uznesenie XI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB

2019 > 2020

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 11.12.2019

Zápisnica z X. zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,49 MB

2019 > 2019

Uznesenie z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 11.12.2019

Uznesenie č. 10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB

Uznesenie z IX. mimoriadneho zatupiteľstva obce Malachov zo dňa 13.11.2019

Uznesenie č. 9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,64 kB

Zápisnica z IX. zasadnutia mimoriadneho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 13.11.2019

Zápisnica z 9. mimoriadneho zasadnutia OZ .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,18 kB

Uznesenia z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov z dňa 18.09.2019

Uznesenie z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 887,32 kB

Zápisnica z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 18.09.2019

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,34 MB

Zápisnica z VII.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 26.6.2019

Zápisnica č.7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB

Uznesenia z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 26.6.2019

Uznesenie č.7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB

Zápisnica z VI. zasadnutia obecneho mimoriadneho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 21.05.2019

Zápisnica č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB

Zápisnica z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 24.4.2019

Zápisnica z V. zasadnutia obecného zastupiteľstv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,71 MB

Uznesenie z VI. zasadnutia obecného zastupitešstva zo dňa 21.5.2019

Uznesenie č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,16 kB

Uznesenie z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 24.4.2019

Uznesenie č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,65 MB

Zápisnica z IV. zasadbnutia obecného zastupiteľsta obce Malachov zo dňa 27.2.2019

Zápisnica č.4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,15 MB

Uznesenia z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 27.2.2019

Uznesenia z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 27.2.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 16.1.2019

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 16.1.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB

Uznesenia z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 16.1.2019

Uznesenia z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 16.1.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,04 kB

2018 > 2019

Zápisnica z II. zasadnutia obecnho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 5.12.2018

Zápisnica z II. zasadnutia obecnho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 5.12.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB

Zápisnica z I. zasadnutia (ustanovujúceho) obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.11.2018

Zápisnica z I. zasadnutia (ustanovujúceho) obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.11.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 935,96 kB

Uznesenia z II. zasadnutia obecnho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 5.12.2018

Uznesenia z II. zasadnutia obecnho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 5.12.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,3 kB

Uznesenia z I. zasadnutia (ustanovujúceho) obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.11.2018

Uznesenia z I. zasadnutia (ustanovujúceho) obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.11.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 510,7 kB

2015 - 2018 > 2019

Zápisnica z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva (riadne) zo dňa 2.1.2015

Zápisnica z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva (riadne) zo dňa 2.1.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 986,58 kB

Uznesenia z I. (ustanovujúceho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 2.1.2015

Uznesenia z I. (ustanovujúceho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 2.1.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,77 kB

Uznesenia a zápisnice za funkčné obdobie 2015 - 2018

Uznesenia a zápisnice za funkčné obdobie 2015 - 2018.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 38,1 MB

2011 - 2014 > 2019

Zápisnica z I. (ustanovujúceho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 4.1.2011

Zápisnica z I. (ustanovujúceho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 4.1.2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,86 kB

Uznesenia a zápisnice za funkčné obdobie 2011 - 2014

Uznesenia a zápisnice za funkčné obdobie 2011 - 2014.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 25,12 MB

2006 - 2010 > 2019

Uznesenie I. zo dňa 31.12.2006

Uznesenie I. zo dňa 31.12.2006.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB

Uznesenia prijaté za funkčné obdobie 2006 - 2010

Uznesenia prijaté za funkčné obdobie 2006 - 2010.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 179,93 kB
Zobrazené 1-20 z 115

Samospráva

Mobilný rozhlas

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár zberu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25
26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

Obecný úrad Malachov
Ortútska cesta 145
974 05 Malachov

Telefón: 048/410 40 30
e-mail: ou@malachov.sk
web: www.malachov.sk

Projekt

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý dážď 32 °C 19 °C
nedeľa 14. 7. mierny dážď 32/18 °C
pondelok 15. 7. polojasno 32/18 °C
utorok 16. 7. jasná obloha 33/20 °C

Mapový portál

mapový portál obce

 

Historický výskum obce Malachov

Malachovo


hore