Európska únia

Navigácia

Obsah

Dočasná komisia pre územný plán

Predseda - Žofia Štulajterová

Členovia - RNDr. Vladimír Druga, Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD.

Dočasná komisia je zriadená pre vypracovanie regulatív, obmdzení a podmienok pre vydávanie stavebných povolení a výstavbu novej IBV ako aj rekonštrukcie pôvodných domov v Malachove tak, aby chránili a nenarušili ráz obce, životné prostredie, prírodu a územia pre obec historicky a kultúrne dôležité. Komisia bude slúžiť aj ako podklad spracovávanú územnoplánovaciu dokumentáciu a územný plán obce Malachov.