Navigácia

Obsah

Výsledok súťaže Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov

Typ: ostatné
Výsledok súťaže: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov

Verejný obstarávateľ: Obec Malachov

Predmet obstarania: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov.
Doplnenie verejného osvetlenia, použité budú LED svietidlá, úprava a doplnenie rozvádzačov.


Názov úspešného uchádzača:  firma  ELTODO  osvetlenie, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice

Dôvod:  firma ELTODO predložila ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.

Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania:  Na základe § 46 ods.2 zákona č. 25/2006 o Verejnom obstarávaní, Verejný obstarávateľ – Obec Malachov podáva nasledovné zdôvodnenie. Pri verejnom obstarávaní VO 1/2013 bola posudzovaná len jedna ponuka od firmy ELTODO osvetlenie s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice .  Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že nezruší uvedený postup. Ako hlavný dôvod uvádza nutnosť rekonštrukcie verejného osvetlenia, niektoré jeho časti sú v havarijnom stave, je poruchové( častá výmena svetelných zdrojov), nemá požadované parametre svietivosti a je energeticky náročné.


Vytvorené: 3. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 4. 2019 12:52
Autor: