Navigácia

Obsah

Modernizácia verejného osvetlenia

Typ: ostatné
Miesto realizácie projektu: Obec Malachov
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malachov

Názov prijímateľa: Obec Malachov 
Sídlo prijímateľa: 974 05 Malachov, Ortútska cesta 145
Dátum začatia realizácie: 04/2013 
Dátum ukončenia realizácie: 07/2014
Výška poskytnutého príspevku: 137 894,02 €
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia (VO) v
obci Malachov (zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie). Realizáciou projektu bude: 
pozitívny dopad na životné prostredie
zníženie nákladov na údržbu
zvýšenie svetelno technických vlastností osvetľovacej sústavy 
Viac informácii sa dočítate : www.opkahr.sk, www.siea.gov.sk, www.economy.gov.sk
 Dokument verejného osvetlenia č. 1
 Dokument verejného osvetlenia č. 2


Vytvorené: 3. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 4. 2019 12:39
Autor: